sábado, 7 de junio de 2008

Regulació temporal de l’escalada a Montserrat

Des del 30 de maig de 2008 ja es pot tornar a escalar als sectors de Montserrat que enguany s’han regulat temporalment.
Aquests sectors són: paret dels Diables, serrat dels Pollegons, coma dels Naps de Baix i el Cap del Gat o tossal de Mullapans.
Fruit de la voluntat del Parc Natural i dels integrants de la comissió tècnica que treballa en la regulació de l'escalada de manera dinàmica, va establir-se que al sector del serrat de Pollegons es pogués escalar durant tot el mes de maig i a la paret de Diables també es permet l'escalada 15 dies abans del previst.

No hay comentarios: